Patrons & sponsors

Honorary patronage:

ADAM STRUZIK

Marshall of Mazovian Voivodeship

WITOLD KOZŁOWSKI

Marshall of Lesser Poland Voivodeship

MIECZYSŁAW STRUK

Marshall of Pomeranian Voivodeship

ALEKSANDRA DULKIEWICZ

President of Gdańsk

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

President of Płock

MACIEJ JAN GLAMOWSKI

President of Grudziądz

Sponsors:

Partners:

Media patronage: