Patroni i sponsorzy

Patronat honorowy:

ADAM STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

WITOLD KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Małopolskiego

MIECZYSŁAW STRUK

Marszałek Województwa Pomorskiego

ALEKSANDRA DULKIEWICZ

Prezydent Miasta Gdańska

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Prezydent Miasta Płocka

MACIEJ JAN GLAMOWSKI

Prezydent Miasta Grudziądza

Sponsorzy RMW1200:

Partnerzy: