Zapisz się

Niestety lista startowa na 2020 rok jest już pełna.

Do startu w imprezie oprócz zgłoszenia uprawnia uiszczenie opłaty startowej 350zł

Studenci i uczniowie w wieku do 26 lat zniżka 30%

Niestety osoby, które dokonają zgłoszenia lub wpłaty po 1 maja 2020 muszą się liczyć z ryzykiem nieotrzymania niektórych świadczeń, które wymagają dłuższego toku produkcji.

Limit uczestników wynosi 400 osób. Decyduje kolejność wpłat.